Pilip Jiří

Jiří Pilip se na Ministerstvu kultury zabývá alternativní hudbou. Do náplně jeho práce patří správa výběrových dotační řízení, spolupráce s českou proexportní kanceláří SoundCzech či komunikace s odbornou veřejností. Na starosti má také Úmluvu UNESCO 2005 o ochranně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. Tato Úmluva se zabývá kupříkladu digitalizací umění, Statusem umělce, genderovou oblastí či Kulturně kreativními průmysly.