Praktické informace

Návštěvníci vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem Nouvelle Prague použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.