Kraus Adam

Adam je koncipientem v advokátní kanceláři MAAARS, kde se specializuje na právo duševního vlastnictví, zejména pak filmové a hudební právo. Adam vystudoval právo v Praze a během studia absolvoval roční zahraniční pobyt na univerzitě v Kodani. Rád se podílí na vytváření kreativních a inovativních projektů, v jejichž rámci pro klienty připravuje praktická a efektivní právní řešení.