Vittori Claudio (Flower of Sound)

Kreativní ředitel a zakladatel Machine Jockey a Flower of Sound. Nejdřív je záměr, pak vibrace a nakonec zvuk.

O FLOWER OF SOUND

Flower of Sound používá zvuk a technologie k uzdravování, a to v nejširším smyslu tohoto slova, prostřednictvím vibrací/frekvencí. Cílem je vytvořit strhující zážitek založený na prostorovém zvuku pomocí technologií rozšířené reality a u fyzických prostorů použitím internetu věcí.

www.flowerofsound.com