Nouvelle Prague už se napevno zapsal do našich kalendářů jako pravidelné podzimní datum setkání; pozorujeme s radostí, jak se během let tvaroval, formoval a rostl. Jedna věc je jistá, myšlenka udržet jej jako důverně známou butikovou akci, se nezměnila a s radostí v listopadu v našem mlžném městě uvítáme na přátelském setkání řadu přátel a kolegů.

Akci vidíme jako křižovatku mezi hudebními žánry, profesními tématy, vzděláváním, networkingem a zábavou. Občas se nějak zdá, že lidé v hudebním průmyslu sice žijí z akcí, tvorby, závazků v komunitě atd., pořád se ale nesoustředíme na to, abychom se pořádně poznali nebo abychom zpomalili a nechali se překvapit novými zvuky, informacemi, příběhy. Proto jsou malé akce tak důležité: aby stáhly ruch na lidskou, osobní úroveň, na které může agent velké mezinárodní agentury prohodit pár slov se začínajícím hudebníkem. Jen tak, při čekání na pivo před poslechovou session.

Témata, vyjmenovaná v programu, jsou založena na seznamu přání z loňského roku. Jako obvykle – i když bychom hrozně rádi – nemůžeme být všude najednou. Program konference i showcase jsme dělali co nejpečlivěji a se snahou učit se a růst.

S přátelským pozdravem

Márton Náray