Georges Perot

Georges PerotGeorges Perot, který se v rámci hudebního ekosystému pohybuje téměř dvě desetiletí, založil v roce 1998 MESO s cílem vytvořit celonárodní síť oslav Evropského hudebního dne v Řecku a od té doby je národním koordinátorem (třicet osm měst v roce 2016) a také uměleckým produkčním Atticy. Evropský hudební den je v současnosti největším projektem živé hudby v jihovýchodní Evropě; projektem, v kterém se Georgesovi podařilo během deseti let zasáhnout miliony návštěvníků. Od roku 2004 také uspořádal stovky velkých kulturních a marketingových akcí a od roku 2008 pracuje jako partner různých evropských sítí jako Fête Européenne de la Musique, Viva Europa, Euricca, Europavox a Global Entrepreneurship Week. Odpočátku se mu daří organizovat velké kulturní projekty a současně spolupracovat jak s veřejnými, tak soukromými organizacemi, podnikateli a umělci. Jeho práce na národních a nadnárodních projektech mu umožnila účast na řadě projektů EU.

 www.europeanmusicday.eu, www.europeanmusicday.gr, www.mesoevents.eu