Leška Rudolf

JUDr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M. studoval divadelní vědu a právo na univerzitách v Praze (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Mnichově (Univerzita Ludvíka a Maxmiliána) a San Francisku (Sanfranciská univerzita), vykonává advokacii se zaměřením na autorské právo jako společník advokátní kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI, přednáší autorské právo na katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, katedře produkce divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a na Fakultě právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní. Působí jako Associate Research Fellow for the arts & creative industries research“ na katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Svůj akademický výzkum s publikacemi v prestižních vydavatelstvích (Les Éditions Thema, Cambridge University Press, Kluwer Law International, Oxford University Press, Springer) zaměřuje na mezioborové zkoumání práva, kulturní politiky (audiovize, divadlo, hudba) a kulturních průmyslů. Je hlavním a dalším řešitelem dvou výzkumných projektů TAČR zaměřených na kulturní politiku. Předsedá české národní skupině Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého (ALAI).