Kubaš Mario

Mario Kubaš je českotelevizní novinář, univerzitní pedagog, jachtař, herec a kulturní manažer. Studoval na DAMU činoherní herectví, na Masarykově univerzitě v Brně uměnovědy, estetiku a religionistiku, na UK žurnalistiku a na pařížské Sciences-Po kulturní management, doktorát získal na Univerzitě Karlově.

V současnosti je editorem Událostí v kultuře. Jako redaktor se věnuje zejména otázkám kulturní politiky a ekonomiky kultury. Kmenově přednáší na katedře arts managementu na VŠE, kde každoročně pořádá International Week of Arts Management, kam zve přední evropské odborníky na kulturní management.  Je hostujícím pedagogem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts a Artesis Plantijn University College Antwerp. Mario získal stipendium vlády USA zaměřeného na studium americké kultury a společnosti, americký velvyslanec jej u sebe doma jmenoval čestným ambasadorem Fulbrightova stipendia. Je členem grantové komise v oblasti kultury Hlavního města Prahy.