Jirků Veronika

Veronika Jirků absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Arts management. Během studií se začala věnovat produkci, nejdříve na festivalu divadla a nového cirkusu Letní Letná a poté od roku 2012 na hudebním festivalu Let It Roll u společnosti Beatworx, kde působí dodnes. Nyní je na pozici produkční ředitelky a je odpovědná za produkci všech pořádaných akcí pod taktovkou Beatworx. Kromě produkce se také angažuje v oblasti aplikace ekologických aktivit na hudebních festivalech. V rámci festivalu Let It Roll založila projekt Rollin Green, který sjednocuje, vytváří a zavádí ekologické aktivity na festivalu.

V roce 2018 navázala spolupráci s ČZU s fakultou Životního prostředí, která festivalu pomáhá ve výzkumu i edukaci návštěvníků. Společně pak v roce 2020 získali dotaci od TAČR na projekt, kde se bude po dobu 3 let provádět výzkum mezi návštěvníky festivalu Let It Roll v oblasti životního prostředí a chování vůči němu. Taktéž se v roce 2020 začala podílet na přípravě nového projektu FESTAS Green, který by měl časem vyústit v konferenci, která by všem promotérům mohla lépe tuto oblast pochopit a být lépe a více vnímaná.

Web Let It Roll