Galtung Andreas

Norský právník, výzkumník NRCCL při univerzitě v Oslu 19862001.

Právní praxe v letech 20012012, od roku 2019 profesura.

The Inland Norway University of Applied Sciences (Vysoká škola aplikovaných věd; výuka především pracovního práva, veřejného správního práva a práva duševního vlastnictví)

Ilustrátor  knih pro děti, člen představenstva několika menších společností.

V současnosti působí ve vedení Human (dokumentárního filmového festivalu pořádaném v Oslu) a Cosmopolite (hudebního klubu zaměřeného převážně na world music a jazz)