Ceny Nouvelle Prague 2015

Ceny Nouvelle Prague jsou na způsob kdysi běžných cechovních společenství určeny subjektům aktivně činným na domácí hudebně podnikatelské scéně. Cenami chce Nouvelle Prague vyzdvihnout významné počiny nebo osobnosti, které v uplynulém roce prokázaly výrazný přínos pro rozvoj a obohacení hudebně podnikatelské komunity. Na výběru oceněných se podílí pouze samotní příslušníci hudební scény, zcela záměrně se nejedná o hon za hlasy veřejnosti, ale o profesní anketu profesionálů.

1) Venue roku

Cena je určena pro koncertní prostor bez ohledu na jeho velikost, kam se všechny kapely chtějí vracet, kde návštěvník vždy najde nadstandardní servis, který má zajímavou, osobitou a neotřelou dramaturgii, disponuje lidsky i profesně zdatným personálem a je po všech stránkách příkladným zařízením svého druhu.

2) Počin roku

Cena je odměnou za čin, který domácí hudebně podnikatelskou scénu posunul v daném roce nejvýrazněji kupředu. Může se jednat o novou dramaturgickou myšlenku, zcela nový hudební projekt, podnikatelský koncept, významnou inovaci nebo jakékoli výrazné překročení dosavadních zvyklostí, které naši scénu posunují dál.

3) Osobnost roku

Cena je určena člověku, kterému se v daném roce podařilo v jakémkoli směru výrazně překročit běžné standardy pracovních úspěchů. Může to být například agent nebo manažer, který výrazně posunul kupředu své klienty, mimořádně úspěšný pořadatel zajímavého festivalu, autor zajímavého projektu nebo prostě jen významný promotér, po kterém nezbývá jen potopa.

 

Hlasování o Ceny Nouvelle Prague je umožněno všem majitelům delegátských pasů Nouvelle Prague v daném roce s výjimkou zaměstnanců pořadatele, kteří se podílejí na organizaci akce. Po registraci na konferenci má každý delegát možnost nominovat kohokoli na Ceny Nouvelle Prague. Uzávěrka nominací je dva dny před začátkem Nouvelle Prague, tedy 4. 11. 2015. Z nominovaných vybírá pořadatel Cen 5 nejpočetněji zastoupených návrhů v každé kategorii, vzniklý shortlist s pěti jmény je zveřejněn den před konáním akce. Přímo na festivalu pak účastníci Nouvelle Prague hlasováním určí vítěze každé kategorie. Vítězové Cen Nouvelle Prague jsou vyhlášeni na slavnostním večeru v rámci Nouvelle Prague. Vyhlášení se koná v pátek 6. listopadu od 22 hodin v Paspově sále. Autorem vítězných trofejí je sklářský výtvarník Jan Huňát. Své nominace ve všech třech kategoriích může kdokoli registrovaný na konferenci posílat do 4.11. na email ceny@nouvelleprague.webserver3.c4.cz.